لود لیمیتر

لود لیمیتر در توربین راستون مدل ۱۷۵۰ TA مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن فشار سروو را متناسب با جریان هوا از موتور به گاونر در حین افزایش سریع بار تنظیم می‌کند. ... مشخات بیشتر