پمپ p100

پمپ p100

پمپ p100 در شرکت دانش قطعه ثمین برای کارفرمای محترم -شرکت نفت وگاز گچساران - درسال1401 طراحی وتولید شد. ... مشخات بیشتر