مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی در صنعت نفت و پتروشیمی ها مورد استفاده قرار میگیرند که شرکت دانش قطعه ثمین در زمینه طراحی و تولید این محصول فعالیت می نماید. ... مشخات بیشتر