استارتر

استارتر توربین راستون

استارتر هوایی توربین راستون برای اولین بار توسط شرکت دانش قطعه ثمین با مهندسی معکوس و بهبود نمونه ساخت شرکت آمریکایی Ingersoll Rand ساخته شد و طی تست های انجام شده توسط پیمانکار (شرکت نفت فلات قاره) عملکرد بهتری را در استارت توربین راستون نسبت به نمونه اصلی از خود نشان داد.تمامی استارتر های ساخته شده پس از مونتاژ در شرایط نزدیک به شرایط کاری و در وضعیت های مختلف تست شده اند. ... مشخات بیشتر