_

مخاطبین شرکت

_
آزمایشگاه رازی
انجام تست ها وآزمایشات متالوژی و...
انجام امور آزمایشگاهی
متالوژی
تعیین گرید
سختی سنجتی
کوانتو متری و…

داخلی ۰ اپراتور

شرکت پالایش نفت لاوان
امور پالایش نفت
پالایشگا نفت لاوان 
انجام امور نفتی و پالایشگاهی

تلفن: ۳۸۱۷۴۱۱۷  (۰۷۱) 

  ۳۸۳۱۶۲۴۵-۷  (۰۷۱)      

  ۴۴۴۹۰۱۱۱  (۰۷۶)

website :lorc.ir
پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک
پلیمر پتروشیمی پتروشیمیایی

پلیمر

کاتالیست‌های صنعت پتروشیمی

فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمیایی

فناوری‌های نوین

website :www.npc-rt.ir
شرکت نفت و گاز اروندان
پالایش نفت وگاز
شرکت نفت وگاز اروندان
پالایش نفت وگاز
تلفن: ۶-۳۲۲۶۸۳۰۰-۰۶۱ 
نمابر: ۵۳۵۲۱۹۸۵-۰۶۱ 
روابط عمومی: ۳۲۱۲۱۳۰۰-۰۶۱ 
کدپستی: ۶۴۱۷۷۱۳۴۵۵ 

email:aogc.kala@aogc.ir

 info@aogc.ir  
website :www.aogc.ir
شرکت نفت فلات قاره
امور پالایش نفت
شرکت نفت فلات قاره
استخراج نفت
امور نفتی
website :iooc.ir
پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک
پلیمر پتروشیمی پتروشیمیایی

پلیمر

کاتالیست‌های صنعت پتروشیمی

فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمیایی

فناوری‌های نوین

website :www.npc-rt.ir