بازدید مدیران شرکت نفت از شرکت دانش قطعه ثمین

بازدید مسئولین شرکت نفت از دانش قطعه ثمین

بازدید کنندگان محترم عبارتند از: آقای مهندس خوانساری مدیر کل نظام تامین و تجاری سازی وزارت نفت، آقای دکتر قنبری مدیر کالای نفت شرکت ملی نفت
آقای مهندس اقبالی معاونت ساخت داخل وزارت نفت، جناب اقازاده تامین کالای وزارت نفت

دیداربا مدیران بانک ها در شرکت