پمپ سانتریفیوژی

گیت ولو ۱۰k نوعی شیر دروازه‌ای است که برای کنترل جریان سیالات در خطوط لوله استفاده می‌شود. این شیرها به دلیل قابلیت اطمینان و عملکرد بالا در طیف وسیعی از کاربردها، از جمله صنایع نفت و گاز، آب و فاضلاب، و برق، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کارفرماشرکت نفت و گاز آغاجاری
پیمانکارDanesh Ghete Samin Company
وضعیت پروژهساخته شده
سال ساخت۱۴۰۳
پمپ سانتریفیوژی یکی از انواع پمپ‌های هیدرولیکی است که برای انتقال مایعات استفاده می‌شود. این پمپ‌ها بر اساس اصل نیروی گریز از مرکز کار می‌کنند و شامل اجزای اصلی زیر هستند: 1. **پروانه (Impeller):** پروانه یک دیسک چرخان است که دارای پره‌هایی است. هنگامی که پروانه می‌چرخد، مایع به سمت خارج پرتاب می‌شود و به این ترتیب انرژی جنبشی به مایع منتقل می‌شود. 2. **پوسته (Casing):** پوسته، محیطی است که پروانه در آن قرار دارد و مایع را هدایت می‌کند. این پوسته می‌تواند به شکل حلزونی یا سایر اشکال هندسی باشد تا جریان مایع را بهینه کند. 3. **شفت (Shaft):** شفت، پروانه را به موتور یا منبع انرژی متصل می‌کند و نیروی لازم برای چرخش پروانه را فراهم می‌کند. 4. **آب‌بندی (Seal):** آب‌بندی‌ها از نشت مایع از داخل پمپ به خارج جلوگیری می‌کنند و معمولاً در محل‌هایی که شفت به پوسته وارد می‌شود، قرار دارند. ### عملکرد پمپ سانتریفیوژی وقتی پروانه پمپ می‌چرخد، مایع از مرکز پروانه به سمت خارج پرتاب می‌شود و به این ترتیب فشار در خروجی پمپ افزایش می‌یابد. این افزایش فشار باعث می‌شود مایع بتواند در لوله‌ها و سیستم‌های مختلف حرکت کند. ### مزایای پمپ‌های سانتریفیوژی - **سادگی ساخت و نگهداری:** این پمپ‌ها ساختار ساده‌ای دارند و نگهداری آن‌ها نسبت به برخی انواع دیگر پمپ‌ها آسان‌تر است. - **کارایی بالا:** برای بسیاری از کاربردها، پمپ‌های سانتریفیوژی دارای راندمان و کارایی مناسبی هستند. - **قابلیت استفاده در فشارهای مختلف:** این پمپ‌ها می‌توانند مایعات را در فشارهای مختلف پمپاژ کنند. ### کاربردها پمپ‌های سانتریفیوژی در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله: - **صنایع آب و فاضلاب:** برای پمپاژ آب شهری، آب‌های زیرزمینی و فاضلاب. - **صنایع نفت و گاز:** برای انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی. - **صنایع شیمیایی:** برای انتقال مایعات شیمیایی. - **صنایع غذایی:** برای پمپاژ مایعات خوراکی مانند شیر و آب‌میوه. به طور کلی، پمپ‌های سانتریفیوژی به دلیل قابلیت‌های گسترده و کارایی بالا، یکی از پرکاربردترین نوع پمپ‌ها در صنایع مختلف هستند.
پمپ سانتریفیوژی یکی از انواع پمپ‌های هیدرولیکی است که برای انتقال مایعات استفاده می‌شود. این پمپ‌ها بر اساس اصل نیروی گریز از مرکز کار می‌کنند و شامل اجزای اصلی زیر هستند: 1. **پروانه (Impeller):** پروانه یک دیسک چرخان است که دارای پره‌هایی است. هنگامی که پروانه می‌چرخد، مایع به سمت خارج پرتاب می‌شود و به این ترتیب انرژی جنبشی به مایع منتقل می‌شود. 2. **پوسته (Casing):** پوسته، محیطی است که پروانه در آن قرار دارد و مایع را هدایت می‌کند. این پوسته می‌تواند به شکل حلزونی یا سایر اشکال هندسی باشد تا جریان مایع را بهینه کند. 3. **شفت (Shaft):** شفت، پروانه را به موتور یا منبع انرژی متصل می‌کند و نیروی لازم برای چرخش پروانه را فراهم می‌کند. 4. **آب‌بندی (Seal):** آب‌بندی‌ها از نشت مایع از داخل پمپ به خارج جلوگیری می‌کنند و معمولاً در محل‌هایی که شفت به پوسته وارد می‌شود، قرار دارند. ### عملکرد پمپ سانتریفیوژی وقتی پروانه پمپ می‌چرخد، مایع از مرکز پروانه به سمت خارج پرتاب می‌شود و به این ترتیب فشار در خروجی پمپ افزایش می‌یابد. این افزایش فشار باعث می‌شود مایع بتواند در لوله‌ها و سیستم‌های مختلف حرکت کند. ### مزایای پمپ‌های سانتریفیوژی - **سادگی ساخت و نگهداری:** این پمپ‌ها ساختار ساده‌ای دارند و نگهداری آن‌ها نسبت به برخی انواع دیگر پمپ‌ها آسان‌تر است. - **کارایی بالا:** برای بسیاری از کاربردها، پمپ‌های سانتریفیوژی دارای راندمان و کارایی مناسبی هستند. - **قابلیت استفاده در فشارهای مختلف:** این پمپ‌ها می‌توانند مایعات را در فشارهای مختلف پمپاژ کنند. ### کاربردها پمپ‌های سانتریفیوژی در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله: - **صنایع آب و فاضلاب:** برای پمپاژ آب شهری، آب‌های زیرزمینی و فاضلاب. - **صنایع نفت و گاز:** برای انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی. - **صنایع شیمیایی:** برای انتقال مایعات شیمیایی. - **صنایع غذایی:** برای پمپاژ مایعات خوراکی مانند شیر و آب‌میوه. به طور کلی، پمپ‌های سانتریفیوژی به دلیل قابلیت‌های گسترده و کارایی بالا، یکی از پرکاربردترین نوع پمپ‌ها در صنایع مختلف هستند.
پمپ سانتریفیوژی یکی از انواع پمپ‌های هیدرولیکی است که برای انتقال مایعات استفاده می‌شود. این پمپ‌ها بر اساس اصل نیروی گریز از مرکز کار می‌کنند و شامل اجزای اصلی زیر هستند: 1. **پروانه (Impeller):** پروانه یک دیسک چرخان است که دارای پره‌هایی است. هنگامی که پروانه می‌چرخد، مایع به سمت خارج پرتاب می‌شود و به این ترتیب انرژی جنبشی به مایع منتقل می‌شود. 2. **پوسته (Casing):** پوسته، محیطی است که پروانه در آن قرار دارد و مایع را هدایت می‌کند. این پوسته می‌تواند به شکل حلزونی یا سایر اشکال هندسی باشد تا جریان مایع را بهینه کند. 3. **شفت (Shaft):** شفت، پروانه را به موتور یا منبع انرژی متصل می‌کند و نیروی لازم برای چرخش پروانه را فراهم می‌کند. 4. **آب‌بندی (Seal):** آب‌بندی‌ها از نشت مایع از داخل پمپ به خارج جلوگیری می‌کنند و معمولاً در محل‌هایی که شفت به پوسته وارد می‌شود، قرار دارند. ### عملکرد پمپ سانتریفیوژی وقتی پروانه پمپ می‌چرخد، مایع از مرکز پروانه به سمت خارج پرتاب می‌شود و به این ترتیب فشار در خروجی پمپ افزایش می‌یابد. این افزایش فشار باعث می‌شود مایع بتواند در لوله‌ها و سیستم‌های مختلف حرکت کند. ### مزایای پمپ‌های سانتریفیوژی - **سادگی ساخت و نگهداری:** این پمپ‌ها ساختار ساده‌ای دارند و نگهداری آن‌ها نسبت به برخی انواع دیگر پمپ‌ها آسان‌تر است. - **کارایی بالا:** برای بسیاری از کاربردها، پمپ‌های سانتریفیوژی دارای راندمان و کارایی مناسبی هستند. - **قابلیت استفاده در فشارهای مختلف:** این پمپ‌ها می‌توانند مایعات را در فشارهای مختلف پمپاژ کنند. ### کاربردها پمپ‌های سانتریفیوژی در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله: - **صنایع آب و فاضلاب:** برای پمپاژ آب شهری، آب‌های زیرزمینی و فاضلاب. - **صنایع نفت و گاز:** برای انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی. - **صنایع شیمیایی:** برای انتقال مایعات شیمیایی. - **صنایع غذایی:** برای پمپاژ مایعات خوراکی مانند شیر و آب‌میوه. به طور کلی، پمپ‌های سانتریفیوژی به دلیل قابلیت‌های گسترده و کارایی بالا، یکی از پرکاربردترین نوع پمپ‌ها در صنایع مختلف هستند.
دبی:۶۷mk3/h
هد: ۹۵m
فشار :bar 9.5
پمپ سانتریفیوژی یکی از انواع پمپ‌های هیدرولیکی است که برای انتقال مایعات استفاده می‌شود. این پمپ‌ها بر اساس اصل نیروی گریز از مرکز کار می‌کنند و شامل اجزای اصلی زیر هستند: 1. **پروانه (Impeller):** پروانه یک دیسک چرخان است که دارای پره‌هایی است. هنگامی که پروانه می‌چرخد، مایع به سمت خارج پرتاب می‌شود و به این ترتیب انرژی جنبشی به مایع منتقل می‌شود. 2. **پوسته (Casing):** پوسته، محیطی است که پروانه در آن قرار دارد و مایع را هدایت می‌کند. این پوسته می‌تواند به شکل حلزونی یا سایر اشکال هندسی باشد تا جریان مایع را بهینه کند. 3. **شفت (Shaft):** شفت، پروانه را به موتور یا منبع انرژی متصل می‌کند و نیروی لازم برای چرخش پروانه را فراهم می‌کند. 4. **آب‌بندی (Seal):** آب‌بندی‌ها از نشت مایع از داخل پمپ به خارج جلوگیری می‌کنند و معمولاً در محل‌هایی که شفت به پوسته وارد می‌شود، قرار دارند. ### عملکرد پمپ سانتریفیوژی وقتی پروانه پمپ می‌چرخد، مایع از مرکز پروانه به سمت خارج پرتاب می‌شود و به این ترتیب فشار در خروجی پمپ افزایش می‌یابد. این افزایش فشار باعث می‌شود مایع بتواند در لوله‌ها و سیستم‌های مختلف حرکت کند. ### مزایای پمپ‌های سانتریفیوژی - **سادگی ساخت و نگهداری:** این پمپ‌ها ساختار ساده‌ای دارند و نگهداری آن‌ها نسبت به برخی انواع دیگر پمپ‌ها آسان‌تر است. - **کارایی بالا:** برای بسیاری از کاربردها، پمپ‌های سانتریفیوژی دارای راندمان و کارایی مناسبی هستند. - **قابلیت استفاده در فشارهای مختلف:** این پمپ‌ها می‌توانند مایعات را در فشارهای مختلف پمپاژ کنند. ### کاربردها پمپ‌های سانتریفیوژی در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله: - **صنایع آب و فاضلاب:** برای پمپاژ آب شهری، آب‌های زیرزمینی و فاضلاب. - **صنایع نفت و گاز:** برای انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی. - **صنایع شیمیایی:** برای انتقال مایعات شیمیایی. - **صنایع غذایی:** برای پمپاژ مایعات خوراکی مانند شیر و آب‌میوه. به طور کلی، پمپ‌های سانتریفیوژی به دلیل قابلیت‌های گسترده و کارایی بالا، یکی از پرکاربردترین نوع پمپ‌ها در صنایع مختلف هستند.
پمپ سانتریفیوژی یکی از انواع پمپ‌های هیدرولیکی است که برای انتقال مایعات استفاده می‌شود. این پمپ‌ها بر اساس اصل نیروی گریز از مرکز کار می‌کنند و شامل اجزای اصلی زیر هستند: 1. **پروانه (Impeller):** پروانه یک دیسک چرخان است که دارای پره‌هایی است. هنگامی که پروانه می‌چرخد، مایع به سمت خارج پرتاب می‌شود و به این ترتیب انرژی جنبشی به مایع منتقل می‌شود. 2. **پوسته (Casing):** پوسته، محیطی است که پروانه در آن قرار دارد و مایع را هدایت می‌کند. این پوسته می‌تواند به شکل حلزونی یا سایر اشکال هندسی باشد تا جریان مایع را بهینه کند. 3. **شفت (Shaft):** شفت، پروانه را به موتور یا منبع انرژی متصل می‌کند و نیروی لازم برای چرخش پروانه را فراهم می‌کند. 4. **آب‌بندی (Seal):** آب‌بندی‌ها از نشت مایع از داخل پمپ به خارج جلوگیری می‌کنند و معمولاً در محل‌هایی که شفت به پوسته وارد می‌شود، قرار دارند. ### عملکرد پمپ سانتریفیوژی وقتی پروانه پمپ می‌چرخد، مایع از مرکز پروانه به سمت خارج پرتاب می‌شود و به این ترتیب فشار در خروجی پمپ افزایش می‌یابد. این افزایش فشار باعث می‌شود مایع بتواند در لوله‌ها و سیستم‌های مختلف حرکت کند. ### مزایای پمپ‌های سانتریفیوژی - **سادگی ساخت و نگهداری:** این پمپ‌ها ساختار ساده‌ای دارند و نگهداری آن‌ها نسبت به برخی انواع دیگر پمپ‌ها آسان‌تر است. - **کارایی بالا:** برای بسیاری از کاربردها، پمپ‌های سانتریفیوژی دارای راندمان و کارایی مناسبی هستند. - **قابلیت استفاده در فشارهای مختلف:** این پمپ‌ها می‌توانند مایعات را در فشارهای مختلف پمپاژ کنند. ### کاربردها پمپ‌های سانتریفیوژی در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله: - **صنایع آب و فاضلاب:** برای پمپاژ آب شهری، آب‌های زیرزمینی و فاضلاب. - **صنایع نفت و گاز:** برای انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی. - **صنایع شیمیایی:** برای انتقال مایعات شیمیایی. - **صنایع غذایی:** برای پمپاژ مایعات خوراکی مانند شیر و آب‌میوه. به طور کلی، پمپ‌های سانتریفیوژی به دلیل قابلیت‌های گسترده و کارایی بالا، یکی از پرکاربردترین نوع پمپ‌ها در صنایع مختلف هستند.
پمپ سانتریفیوژی یکی از انواع پمپ‌های هیدرولیکی است که برای انتقال مایعات استفاده می‌شود. این پمپ‌ها بر اساس اصل نیروی گریز از مرکز کار می‌کنند و شامل اجزای اصلی زیر هستند: 1. **پروانه (Impeller):** پروانه یک دیسک چرخان است که دارای پره‌هایی است. هنگامی که پروانه می‌چرخد، مایع به سمت خارج پرتاب می‌شود و به این ترتیب انرژی جنبشی به مایع منتقل می‌شود. 2. **پوسته (Casing):** پوسته، محیطی است که پروانه در آن قرار دارد و مایع را هدایت می‌کند. این پوسته می‌تواند به شکل حلزونی یا سایر اشکال هندسی باشد تا جریان مایع را بهینه کند. 3. **شفت (Shaft):** شفت، پروانه را به موتور یا منبع انرژی متصل می‌کند و نیروی لازم برای چرخش پروانه را فراهم می‌کند. 4. **آب‌بندی (Seal):** آب‌بندی‌ها از نشت مایع از داخل پمپ به خارج جلوگیری می‌کنند و معمولاً در محل‌هایی که شفت به پوسته وارد می‌شود، قرار دارند. ### عملکرد پمپ سانتریفیوژی وقتی پروانه پمپ می‌چرخد، مایع از مرکز پروانه به سمت خارج پرتاب می‌شود و به این ترتیب فشار در خروجی پمپ افزایش می‌یابد. این افزایش فشار باعث می‌شود مایع بتواند در لوله‌ها و سیستم‌های مختلف حرکت کند. ### مزایای پمپ‌های سانتریفیوژی - **سادگی ساخت و نگهداری:** این پمپ‌ها ساختار ساده‌ای دارند و نگهداری آن‌ها نسبت به برخی انواع دیگر پمپ‌ها آسان‌تر است. - **کارایی بالا:** برای بسیاری از کاربردها، پمپ‌های سانتریفیوژی دارای راندمان و کارایی مناسبی هستند. - **قابلیت استفاده در فشارهای مختلف:** این پمپ‌ها می‌توانند مایعات را در فشارهای مختلف پمپاژ کنند. ### کاربردها پمپ‌های سانتریفیوژی در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله: - **صنایع آب و فاضلاب:** برای پمپاژ آب شهری، آب‌های زیرزمینی و فاضلاب. - **صنایع نفت و گاز:** برای انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی. - **صنایع شیمیایی:** برای انتقال مایعات شیمیایی. - **صنایع غذایی:** برای پمپاژ مایعات خوراکی مانند شیر و آب‌میوه. به طور کلی، پمپ‌های سانتریفیوژی به دلیل قابلیت‌های گسترده و کارایی بالا، یکی از پرکاربردترین نوع پمپ‌ها در صنایع مختلف هستند.

کلیپ تست محصول

توضیحات تکمیلی

پمپ سانتریفیوژی

پمپ سانتریفیوژی یکی از انواع پمپ‌های هیدرولیکی است که برای انتقال مایعات استفاده می‌شود. این پمپ‌ها بر اساس اصل نیروی گریز از مرکز کار می‌کنند و شامل اجزای اصلی زیر هستند:

۱. **پروانه (Impeller):** پروانه یک دیسک چرخان است که دارای پره‌هایی است. هنگامی که پروانه می‌چرخد، مایع به سمت خارج پرتاب می‌شود و به این ترتیب انرژی جنبشی به مایع منتقل می‌شود.

۲. **پوسته (Casing):** پوسته، محیطی است که پروانه در آن قرار دارد و مایع را هدایت می‌کند. این پوسته می‌تواند به شکل حلزونی یا سایر اشکال هندسی باشد تا جریان مایع را بهینه کند.

۳. **شفت (Shaft):** شفت، پروانه را به موتور یا منبع انرژی متصل می‌کند و نیروی لازم برای چرخش پروانه را فراهم می‌کند.

۴. **آب‌بندی (Seal):** آب‌بندی‌ها از نشت مایع از داخل پمپ به خارج جلوگیری می‌کنند و معمولاً در محل‌هایی که شفت به پوسته وارد می‌شود، قرار دارند.

### عملکرد پمپ سانتریفیوژی
وقتی پروانه پمپ می‌چرخد، مایع از مرکز پروانه به سمت خارج پرتاب می‌شود و به این ترتیب فشار در خروجی پمپ افزایش می‌یابد. این افزایش فشار باعث می‌شود مایع بتواند در لوله‌ها و سیستم‌های مختلف حرکت کند.

### مزایای پمپ‌های سانتریفیوژی
– **سادگی ساخت و نگهداری:** این پمپ‌ها ساختار ساده‌ای دارند و نگهداری آن‌ها نسبت به برخی انواع دیگر پمپ‌ها آسان‌تر است.
– **کارایی بالا:** برای بسیاری از کاربردها، پمپ‌های سانتریفیوژی دارای راندمان و کارایی مناسبی هستند.
– **قابلیت استفاده در فشارهای مختلف:** این پمپ‌ها می‌توانند مایعات را در فشارهای مختلف پمپاژ کنند.

### کاربردها
پمپ‌های سانتریفیوژی در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله:
– **صنایع آب و فاضلاب:** برای پمپاژ آب شهری، آب‌های زیرزمینی و فاضلاب.
– **صنایع نفت و گاز:** برای انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی.
– **صنایع شیمیایی:** برای انتقال مایعات شیمیایی.
– **صنایع غذایی:** برای پمپاژ مایعات خوراکی مانند شیر و آب‌میوه.

به طور کلی، پمپ‌های سانتریفیوژی به دلیل قابلیت‌های گسترده و کارایی بالا، یکی از پرکاربردترین نوع پمپ‌ها در صنایع مختلف هستند.

پمپ سانتریفیوژ طبق استاندارد APIپمپ غیر جا به جایی مثبت

استانداردهای پمپ سانتریفیوژیانتخاب پمپ سانتریفیوژیانواع پمپ سانتریفیوژیایمنی پمپ سانتریفیوژیبازار پمپ سانتریفیوژیبهره وری پمپ سانتریفیوژیپمپ سانتریفیوژیپمپ سانتریفیوژی استیلپمپ سانتریفیوژی افقیپمپ سانتریفیوژی برای آبپمپ سانتریفیوژی برای استخرپمپ سانتریفیوژی برای تهویه مطبوعپمپ سانتریفیوژی برای داروسازیپمپ سانتریفیوژی برای دریاییپمپ سانتریفیوژی برای غذاییپمپ سانتریفیوژی برای فاضلابپمپ سانتریفیوژی برای کشاورزیپمپ سانتریفیوژی برای معدنپمپ سانتریفیوژی برای مواد شیمیاییپمپ سانتریفیوژی برای نفت و گازپمپ سانتریفیوژی برنجیپمپ سانتریفیوژی برنزیپمپ سانتریفیوژی چدنیپمپ سانتریفیوژی خانگیپمپ سانتریفیوژی سفارشیپمپ سانتریفیوژی صنعتیپمپ سانتریفیوژی عمودیپمپ سانتریفیوژی فشار قویتست پمپ سانتریفیوژیتعمیر پمپ سانتریفیوژیتکنولوژی پمپ سانتریفیوژیتولید کننده پمپ سانتریفیوژیخرید پمپ سانتریفیوژیسیستم پمپ سانتریفیوژیطراحی پمپ سانتریفیوژیظرفیت پمپ سانتریفیوژیعملکرد پمپ سانتریفیوژیعیب یابی پمپ سانتریفیوژیفروش پمپ سانتریفیوژیفشار پمپ سانتریفیوژیقطعات پمپ سانتریفیوژیقیمت پمپ سانتریفیوژیکاربرد پمپ سانتریفیوژیلوازم جانبی پمپ سانتریفیوژیمدل‌های پمپ سانتریفیوژیمزایای پمپ سانتریفیوژیمشخصات پمپ سانتریفیوژینرخ جریان پمپ سانتریفیوژینصب پمپ سانتریفیوژینگهداری پمپ سانتریفیوژی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *