ساخت و طراحی و مهندسی معکوس انواع پمپ ها

پمپ P-118

شرکت دانش قطعه ثمین آماده طراحی ، ساخت و تعمیر انواع پمپ ها می باشد. پمپ p118 برای شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در سال ... مشخات بیشتر
پمپ p100

پمپ p100

پمپ p100 در شرکت دانش قطعه ثمین برای کارفرمای محترم -شرکت نفت وگاز گچساران - درسال1401 طراحی وتولید شد. ... مشخات بیشتر