مبدل روکش دار

جنس مخزن کربن استیل و مس نیکل است و استاندارد ساخت تجهیز ASME BPVC SEC VIII-Div.1-2021 وAPI 660-2015 می باشد

مبدل‌ های حرارتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HomeServicesContactProjects