محصولات و تجهیزات پمپ

کوپلینگ پمپ روغن

کوپلینگ پمپ روغن کوپلینگ دنده ای پمپ روغن توربین رولزرویس واحد گاز مایع کارفرماشرکت نفت و گاز آغاجاریپیمان‌کارشرکت دانش‌قطعه ثمینوضعیتتحویل پروژهتاریخ تحویلدی

پمپ دنده‌ای

ساخت ۴ عدد پمپ دنده‌ای دنده اصلی پمپ  روغن دچار شکستگی شده بود که این شرکت برای تست این مجموعه  و مقایسه

شیم کوپلینگ

شیم کوپلینگ کارفرماشرکت نفت فلات قارهپیمان‌کارشرکت دانش‌قطعه ثمینوضعیتتحویل پروژهتاریخ تحویلخرداد ماه ۱۳۹۳

کوپلینگ لاستیکی

کوپلینگ لاستیکی کارفرماشرکت توربین توان گستر ایرانیان (ایتکو)پیمان‌کارشرکت دانش‌قطعه ثمینوضعیتتحویل پروژهتاریخ تحویلاردیبهشت ۱۳۹۷

کوپلینگ بوستر پمپ

کوپلینگ بوستر پمپ کارفرماشرکت نفت فلات قاره منطقه لاوانپیمان‌کارشرکت دانش‌قطعه ثمینوضعیتتحویل پروژهتاریخ تحویلمهر ماه ۱۳۹۵

میل لنگ پمپ

 میل لنگ پمپ‌های قطره‌ایی کمپرسورهای گاز بورسیگ این میل لنگ که در پمپ های قطره‌ای کمپرسورهای گاز بورسیگ مورد استفاده قرار می‌گیرد،

ایمپلر پمپ اسید

ایمپلر پمپ اسید کارفرماشرکت نفت و گاز آغاجاریپیمان‌کارشرکت دانش‌قطعه ثمینوضعیتتحویل پروژهتاریخ تحویلدی ماه ۱۳۹۴

    خانهخدماتتماسپروژه‌ها