محصولات توربینی

شیر تخلیه اتوماتیک

نام محصول شیر تخلیه اتوماتیک (Drain Valve) توضیحدرین ولو محفظه احتراق، به طور خودکار از تجمع سوخت مایع در محفظه احتراق و

لود لیمیتر

نام محصول لود لیمیتر توضیحبرای تنظیم فشار هوا در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.کاربرد‌هالود لیمیتر در توربین راستون مدل 1750 TA مورد

    خانهخدماتتماسپروژه‌ها