مبدل‌های حرارتی

مبدل روکشدار

مبدل روکش دار جنس مخزن کربن استیل و مس نیکل است و استاندارد ساخت تجهیز ASME BPVC SEC VIII-Div.1-2021 وAPI 660-2015 می

مخزن تیتانیوم

نام محصولمخزن تیتانیومتوضیحکاربردهافروششرکت دانش قطعه ثمین آمادگی خود را جهت ساخت انواع مخزن های تیتانیومی مورد استفاده در صنایع مختلف را با

مبدل حرارتی پوسته و لوله

نام محصول 8 عدد مبدل حرارتی پوست و لوله نفت به نفت  توضیح مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله به سفارش شرکت بهره برداری

مبدل‌های حرارتی هوایی

نام محصول مبدل حرارتی هوایی توضیحاین مبدل‌های حرارتی هوایی، برای خنک کردن قطعات، از جریان هوا استفاده می‌کند.کاربرد‌هااین مبدل‌ها برای خنک کردن

مبدل حرارتی پوسته لوله

نام محصول17 مبدل حرارتی پوسته و لولهتوضیح۱۷ مبدل  حرارتی پوسته و لوله به سفارش شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی  با توان حرارتی

خانهخدماتتماسپروژه‌ها